Wat biedt Lindhout Juridisch Advies?


Wij beschikken over zeer gespecialiseerde kennis van zowel het film- en televisierecht als van de dagelijkse praktijk van de film- en televisiewereld. Het auteursrecht kent voor ons weinig geheimen. Daarnaast zijn wij goed ingewijd in de theorie en de praktijk van handelsnamen, modellen, merken, databases en ongeoorloofde mededinging. Ook het mediarecht, de vrijheid van meningsuiting en privacyregelgeving rekenen wij tot onze expertise.

Onze opdrachtgevers zijn auteurs, ontwerpers, producenten, uitgevers, festivals, overheden en particulieren die door ons bijvoorbeeld worden bijgestaan bij conflicten over auteursrechtinbreuk en wanprestatie van leveranciers, bij het opstellen van contracten, statuten, reglementen, subsidieaanvragen en beleidsstukken en bij het begeleiden en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.


Indien onze kennis en expertise ontoereikend blijkt te zijn voor het uitvoeren van een opdracht, wordt deze door ons ingehuurd.

diensten