Welkom bij Lindhout Juridisch Advies


Lindhout Juridish Advies is gespecialiseerd in juridische vraagstukken op het gebied van het intellectuele eigendom, het mediarecht en het informatierecht. Of het gaat om een inbreuk op uw auteursrecht, om een conflict over uw privacy, om uw vrijheid van meningsuiting of om het ontwikkelen van cultureel beleid, wij staan particulieren, ondernemingen en overheidsinstellingen bij met oplossingsgerichte adviezen die zijn gebaseerd op gedegen kennis en onderzoek.

Lindhout Juridish Advies is geen advocatenkantoor, maar een adviesbureau dat oplossingen zoekt waarmee de kostbare weg naar de rechter kan worden voorkomen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat uw recht moet worden gehandhaafd en indien er uiteindelijk toch geprocedeerd moet worden, kunnen wij u een objectief advies geven voor de keuze van de juiste advocaat.


Naast onze algemene voorwaarden hebben wij onze eigen gedragscode waarin onze professionele integriteit is vastgelegd en waarmee wij ons verplichten uw vertrouwen niet te beschamen.

home