Onze visie


Wij gaan uit van uw belang. Soms wil een cliënt het onderste uit de kan en mag dat wat kosten, maar vaak heeft de cliënt liever dat een conflict tot een aanvaardbare oplossing komt voor een redelijke prijs en in andere gevallen gaat het om een snel en betrouwbaar advies.


Wij gaan uit van uw dagelijkse praktijk. Juridische kennis is niet voldoende. Een goed begrip van de wereld van de opdrachtgever zien wij als een vereiste om een opdracht tot een goed einde te kunnen brengen.


Wij gaan uit van uw vertrouwen. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en met de kennis die wij tijdens het uitvoeren van uw opdracht onder ons krijgen. Ook na het voltooien van de opdracht blijven wij dat doen.

Peter Lindhout (1958) studeerde cum laude af als beeldhouwer aan de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam. Na een carrière als beeldend kunstenaar werd hij filmmaker en film- en televisieproducent om vervolgens informatierecht te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is werkzaam als adviseur van ondernemingen in de creatieve industrie en het Ministerie van OC&W. Daarnaast is hij actief als publicist.

visie en achtergrond